Jump to content

Leaderboard


Popular Content

Showing content with the highest reputation on 11/08/19 in all areas

  1. 1 point
    Aşağıya iki PLC' nin RS485 üzerinden haberleşmesine ilişkin temel ayarlar yapılmış iki program ve temel ayarlarının resimlerini ekliyorum. İki ya da daha fazla PLC' nin aynı ortamda olmadığı durumlarda birbirleri arasında veri alış verişine ihtiyaç duyulabilir. Bu durumda çözüm böyle olur. master.gpf slave.gpf
  2. 1 point
    Hi İf the project inside of PLC is written with GMTSoft and model of PLC is X96 series, you can not make upload. Upload is only available when project is made by GMTSuite. To download any project to PLC with GMTSuite. You must upgrade PLC as Mr. Demir's explanation.
×
×
  • Create New...