Jump to content
beyzagokdemirr

Sıcaklık Modüllerinde PID Auto Tune İşlemi

Recommended Posts

GMTCNT PLC İLE PID FONKSİYONU

Örnek senaryo:

GLC-296T, GXM-40U, SSR (Solid State Röle) ve J tipi bir termokupl kullanarak, yükün sıcaklığı 60℃’de tutulmaya çalışılacak.

Bağlantılar:

1. SSR giriş uçları: SSR’nin (+) ucunu PLC’nin QP0 ucuna, SSR’nin (-) ucunu güç kaynağının GND ucuna bağlayın.

2. PLC’nin çıkış tarafında +V yazan uca 24 V DC güç kaynağının (+)’sını bağlayın.

3. Termokupl’ın uçlarını GXM-40U genişleme modülünün CH0 kanalının T1-T2 uçlarına (+), (-) yön uçlarına dikkat ederek bağlayın.

 

77.jpg.8694f310a333adf81d50c5e6cbbaedf2.jpg

GMTSoft PLC Programı:

1. GMTSoft PLC programında yeni proje yarattıktan sonra, donanım konfigürasyonunda CPU Modül olarak GLC-296T; Ext. Modül olarak da GXM-40U’yu seçin.

88.jpg.37d5bd51dcaaf67e943d410c18b18ccc.jpg

2. GXM-40U’nun konfigürasyon penceresinde, 0.kanala bağlanan J tipi termokupl’u aşağıdaki gibi seçin ve “PID Aktif” kutucuğunu işaretleyin.

99.jpg.4fb3938d716daefea6afe2648a446047.jpg

3. 2. Adımda “PID Aktif” kutucuğu işaretlendiğinde “0.Kanal PID parametreleri” sekmesi görünecektir.

991.jpg.6fc29eece16157616196cef487986048.jpg

4. “0.Kanal PID parametreleri” sekmesine tıklandığında bu sekme altında PID parametreleri aşağıdaki gibi görünecektir.

Bu parametreler içindeki “PID Set değeri (MI2)” istenilen sıcaklık değerini ifade eder. Operand içine girilecek değer, ayarlanmak istenen sıcaklık değerinin 10 katı şeklinde girilmelidir (Ör: 60℃için, MI2 = 600 olmalıdır).

“PID Çevrim süresi (ms) (MI1)” PID işleminin çevrim süresini ifade eder. Bu değere bizim örneğimizde 1000 ms girilmiştir. Bu parametrelerin ayarları ve hesabıyla ilgili detaylar 8. adımda anlatılmıştır.

12.jpg.818a3aa0f058c4f9393fb9f7a3311d5f.jpg

5. PID çıkışı yukarıdaki tabloda görüldüğü gibi analog bir değer üretmektedir. Eğer yük SSR veya kontaktör gibi bir aç / kapa şeklinde bir anahtarlama yöntemiyle sürülüyorsa, analog çıkış aç / kapa çıkış tipine çevrilmelidir. Bu işlem için aşağıda gösterilen “Proportional Out (Oransal Çıkış)” fonksiyonu kullanılmalıdır. Bizim örneğimizde de SSR kullanıldığı için, bu fonksiyon kullanılmıştır. Bu örnek için Ladder programında aşağıdaki tek satırlık programı yazın:

13.jpg.f648b081d70e87f4987f29680c66aaab.jpg

“Proportional Out” bloğu parametre ayarları:

- Toplam periyot (ms): Oransal kontrol (proportional control) bandı. Bu dökümandaki senaryo için 1000 ms girilmiştir.

- Giriş (0..1000): PID parametreler bloğunda belirlenen PID çıkış değer register’ı girilir. Bu dökümandaki senaryomuzda, PID çıkış değer register’ı MI3 olarak seçildiği için, buraya MI3 girilmiştir.

- Ölü band genişliği (ms): Çıkışın aktif olmasını istemediğimiz minimum süredir. Çıkış tipi olarak kontaktör bağlandığı zaman bu süre arttırılabilir. Bu dökümandaki senaryoda çıkış tipi olarak SSR kullanıldığı için, 0 ms girilmiştir.

- Süre sayıcı: MI 11 operandı seçilmiştir.

- Çıkış: QP0 seçilmiştir.

6. Yukarıda yazılan programı PLC’ye yükleyin.

7. İzleme penceresinde aşağıdaki gibi izlemek istediğiniz operandları seçin.

14.jpg.eaf2fe6108ba9219fcb2129857c82c84.jpg

Bu örnek için izlemek istediğimiz operandlar:

MF0, MF1, MF2, MI3: PID işlemi başladıktan sonra otomatik olarak hesaplanacak olan PID parametreleridir.

MI1: Belirlemiş olduğumuz PID çevrim süresidir (bu örnek için 1000 ms girilmiştir).

MI2: Ayarlanmak istenen sıcaklık değeridir. Sıcaklık değerinin 10 katını gösterir (600 = 60℃) QP0: Çıkış kontağı (enerji çıkışı)

MB10: Güvenlik amacıyla konmuş olan kontaktır. Açık olduğu sürece çıkış vermez.

MI0: Anlık olarak ölçülen sıcaklık değeri (PID işlemi başlamadan önce termokupl’un ölçtüğü sıcaklığı ifade eder. 234 = 23,4 ℃)

MI4: Ayar durumu

8. PID işleminin başlatılması Sırasıyla aşağıdaki adımları uygulayın:

- MB2 = 1 yapın.

- MI4 = 1 yapın. Hemen ardından

MI=2 olur ve sistem PID parametrelerini hesaplamaya başlar.

MI4 = 3 olunca PID parametreleri sorunsuz şekilde hesaplanmış demektir.

- MB10 = 1 yaparak “Proportional Out” fonksiyonunu enerjileyin. Bu fonksiyonun enerjilenmesi PID işlemini başlatır.

9. PID işlemi başladıktan bir süre sonra izleme penceresinden ilgili parametreler aşağıdaki gibi görülebilir. Bu görüntünün alındığı anda;

o kp katsayısı: 2.208

o ti (sn): 92

o td (sn): 0

o PID Çıkışı: 231

o Yükün sıcaklığı: 60,1℃

olarak hesaplanmıştır.

15.jpg.2a36539a44654357cf3495a97fa73127.jpg

GXM20U_GXM40U_PID_Auto_Tune.pdf

Link to comment
Share on other sites×
×
  • Create New...