Jump to content

Leaderboard


Popular Content

Showing content with the highest reputation since 04/03/20 in Posts

  1. 1 point
    PLC ile ilgili bazı pdf ve video kaynakların listesi aşağıdadır. pdf dokümanlarda başka markalar olsa da temelini bu kaynaklardan öğrendikten sonra GMTSuite yardım dokümanı ile ihtiyacınızı karşılayabileceğinizi düşünüyorum. PLC Programlama Teknikleri : http://www.selcuk.edu.tr/dosyalar/files/074/Plc.pdf PLC Programlama : http://megep.meb.gov.tr/mte_program_modul/moduller_pdf/Plc%20Programlama.pdf PLC ye Hazırlık : http://www.megep.meb.gov.tr/mte_program_modul/moduller_pdf/Plc%20ye%20Haz%C4%B1rl%C4%B1k.pdf PLC ile Ünite Kontrolü : http://www.megep.meb.gov.tr/mte_program_modul/moduller_pdf/PLC%20ile%20%C3%9Cnite%20Kontrol%C3%BC.pdf PLC ve Montajı : http://www.megep.meb.gov.tr/mte_program_modul/moduller_pdf/Plc%20Ve%20Montaj%C4%B1.pdf Temel PLC sistemleri : http://megep.meb.gov.tr/mte_program_modul/moduller_pdf/Temel%20Plc%20Sistemleri.pdf Videolar : GMTCNT Eğitim : https://www.youtube.com/channel/UCkTSrtTldg2x-ctHXi0CnLg Elektrik Mühendisliği TV : https://www.youtube.com/watch?v=UFnWQSFqqJ8&list=PL7BhqOpVDO0gZ--Gz102zoxzG2xfZxhnL Otomasyoncunuz : https://www.youtube.com/watch?v=PHaGmsA79zk gAzi hocA : https://www.youtube.com/watch?v=klTo9uHDB7g otomasyon online : https://www.youtube.com/watch?v=4ynOQ6CNtv8 AY-KA ROBOTİK VE AKIL OYUNLARI : https://www.youtube.com/watch?v=SmRVWoODF_Q Ekrem Keleş : https://www.youtube.com/watch?v=ct4K5aBZo3I Otomasyon Hocası : https://www.youtube.com/watch?v=jTuMaaM5Qpg Saygılarımla.
×
×
  • Create New...