Jump to content

Leaderboard


Popular Content

Showing content with the highest reputation since 09/23/19 in all areas

  1. 1 point
    Birden fazla data gösterilirken. İstenilen kanalın gösterimini engellemek için kullanılır. Yani tabloda 1.2.3 kanal olarak datalar var. Kanal gizle bölümüne belirlediğiniz adrese girdiğiniz değere göre istediğiniz kanalı gizletebiliyorsunuz
  2. 1 point
    Geçmiş veri sorgulama kısmı geçmişe dönelik kaydedilen dataları çağırmak içindir. iki methodu vardır. Tarihe göre veya dosyaya göre.
  3. 1 point
×
×
  • Create New...